Finance Impexport Consultants
 

Misja

Novandum zostało utworzone przez włoskich inwestorów w celach promowania:
 • rozwoju małych i średnich polskich przedsiębiorstw, które potrzebują restrukturyzacji, rekapitalizacji i/lub prywatyzacji
 • rozwoju polskiego handlu zagranicznego poprzez bezpośredni eksport i przez import wysoko wyspecjalizowanych produktów, technologii i usług
 • tworzenia, restrukturyzacji lub ekspansji firm zagranicznych w Polsce poprzez zarządzanie, tworzenie strategii i usługi konsultacyjne
 • ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych; promowanie i kreowanie ich struktur eksportowych


Personel

Novandum zostało współzałożone i jest kierowane przez Cristiano Pinzauti na terenie Polski. Cristiano Pinzauti jest manedżerem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie marketingu, handlu zagranicznym jak i zarządzaniu znaczącymi firmami międzynarodowymi. Był aktywny przez ponad dziesięć lat na polskim rynku jako dyrektor generalny znaczących firm branży IT. Ponadto jest znaną osobą w kręgach biznesowych jako członek zarządu różnych stowarzyszeń handlowych. Posługuje się płynnie kilkoma językami, w tym językiem polskim.


(C)All rights reserved. Novandum 2004.
Finanse
 • Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza potrzebujących restrukturyzacji
Jeżeli są Państwo zainteresowani tą usługą prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt: finance@novandum.com

close

Import - eksport
 • Eksport polskich produktów, technologii lub usług.
 • Import technologii, usług głównie - ale nie wyłącznie - z Włoch, Francji lub innych krajów EU
Jeżeli są Państwo zainteresowani tą usługą prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt: impexport@novandum.com

close

Konsultacje
 • Usługi związane z zarządzaniem struktur biznesowych
 • Przygotowywanie strategii jak i jej implementacja
 • Marketing, positioning, 4P's, business plans
 • Logistyka, planowanie, projektowanie i implementacja
Jeżeli są Państwo zainteresowani tą usługą prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt: consultants@novandum.com

close